Onderhoud

Denkt u hierbij aan samengestelde pakketten om handbediende deuren achteraf elektrisch te bedienen, of een pakket om uw deuren te upgraden conform de laatst geldende veiligheidseisen.

Onderhoud aan bestaande particuliere en/of industriële bedrijfsdeuren is mogelijk

Onderhoudscontract:
Conform de voorschriften gesteld in publicatieblad P47 van de arbeidsinspectie is onderhoud aan bedrijfsdeuren minimaal één keer per jaar bij de wet verplicht.

Voor een dergelijke onderhoudsbeurt hebben wij een deskundig team van speciaal hiervoor opgeleide technici aangetrokken. Er bestaat de mogelijkheid om een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten.